Öppna båtar för rorkult från Sandström

"

Med rorkult på din båt har du bra kontroll framåt och den tar lite plats i båten. Vi har båtarna som är anpassade för detta.

Även om våra båtar tillverkas i en bygd präglad av både guld och gröna skogar har vi en speciell förkärlek till vattnet och båtlivet.

Våra båtmodeller – en norrländsk framgångssaga