Öppna båtar för rorkult från Sandström

"

Med rorkult på din båt har du bra kontroll framåt och den tar lite plats i båten. Vi har båtarna som är anpassade för detta.

Även om våra båtar tillverkas i en bygd präglad av både guld och gröna skogar har vi en speciell förkärlek till vattnet och båtlivet.

Sandström är en av Sveriges största tillverkare av fritidsbåtar.

Vi har utvecklat och producerat båtar sen 60-talet.