NYHET

Ultra-serien

"
Ultra styrpulpet

Mer om Ultra-serien

Där vi designat den med släta skrovsidor, minskat ner kölen något, adderat dubbelskrov med innerline, kraftigare relingslist, ett bekvämt insteg från fören, mer standardutrustning i form av räcken, fast tank, mini GT-stolar, plats för infälld plotter och mycket mer.

Men för att fylla dagens alla behov har vi även redan i utvecklingsstadiet möjliggjort att alla våra Ultra-modeller går att välja med ett grönt, cirkulärt och miljövänligt batteri-elmotoralternativ. Då vi redan när vi designat Ultra tagit hänsyn till detta har vi aldrig i efterhand behövt kompromissa med något. Därför är el-båten precis så fulländad som dess syskon med en mer traditionell motor.